Moet het intranet anders uitzien voor verschillende doelgroepen?

Wij hebben zowel een grote populatie arbeiders over heel België als bedienden over heel het land. Ziet het intranet er dan anders uit voor die verschillende doelgroepen? Is wat je deelt verschillend per doelgroep? Kan je wel verbinden als je een onderscheid maakt in wat je deelt?

Het zou een strategie zijn om verschillende doelgroepen andere informatie te presenteren. Als dit past bij de toegevoegde waarde van de desbetreffende medewerker, zie ik hier niet direct een probleem.

Vooral omdat je ook wil voorkomen dat medewerkers overspoelt raken met informatie die niet van toepassing is op hun eigen situatie. Het zou goed zijn om wel te streven om alle informatie die gedeeld wordt open te delen zodat alle medewerkers wel toegang hebben tot de verschillende bronnen.

Naast de toegespitste informatie is er natuurlijk altijd ruimte voor de bedrijfsbrede informatie (wat als het goed is iedereen zou binden) en doelgroep overstijgende onderwerpen (projecten, thema’s, etc.) waarop je wel de verbinding tussen de verschillende doelgroepen opzoekt.