Wat zijn SMART doelen voor een sociaal intranet?

Kun je een paar voorbeelden van doelstellingen voor sociaal intranet die wel SMART zijn?

Een aantal doelstellingen uit een van mijn laatste projecten:

  • 90% van de medewerkers bezoekt het platform wekelijks
  • 50% is actieve gebruiker (draagt bij / plaatst informatie)
  • Alle afdelingen zijn aanwezig met een groep waarbij de actualiteit van informatie steekhoudend is met het type afdeling.
  • Er wordt zowel zakelijke en niet-zakelijke kennis gedeeld (formele en informele groepen)
  • Collega’s vinden het nieuwe platform een verbetering t.a.v. het vorige als het gaat om:
   • Volledigheid en kwaliteit informatie 75%
   • Vindbaarheid van informatie 60%
   • Toegankelijkheid van het platform (via verschillende apparaten) 80%
   • Mogelijkheid om kennis te delen 80%
   • Transparantie 80%
   • Betrokken voelen bij de organisatie 75%
   • Ideeën of meningen kunnen delen 75%
   • Invloed op totstandkoming verbeteringen 60%
   • Gebruiksvriendelijkheid 80%