Hoe voorkom je ongepast of gevoelig posts?

Wat met het opengooien van communicatie: iedereen kan eender wat delen op het sociale intranet. Je wil de vrijheid om te delen niet beknotten, maar je loopt wel risico dat zaken gepost worden die gevoelig liggen of ongepast zijn.

Als organisatie stel je huisregels vast (wat is het gewenste gedrag) en zorgt de community coach dat er monitoring plaats vindt. Dat er zaken die gevoelig liggen of ongepast zijn op je intranet terecht kunnen komen is een realistisch scenario.

Vaak spelen de community coach (een medewerker die o.a. dagelijkse monitoring doet), de leidinggevende en directe collega’s een rol om met de desbetreffende persoon in gesprek te gaan. Soms zie je de corrigerende werking van een groep, een leidinggevende kan soms het gesprek aangaan over het gewenste gedrag, maar er zijn ook situaties waarin de community coach het gesprek kan begeleiden.

Ik zie in de praktijk eerder de omgekeerde situatie, dat de gesprekken waar het echt om draait alsnog niet hun weg vinden op een sociaal intranet (waarbij dit soms wel het juiste platform zou zijn).