Is de kans op het negeren van (cruciale) informatie groter dan bij communicatie via e-mail?

Wat met vrijblijvendheid van wat je deelt op het intranet? Is de kans op het negeren van (cruciale) informatie groter dan bij communicatie via e-mail?

Een sociaal intranet gaat wel uit van de professionaliteit en eigen verantwoordelijkheid van het individu.

Waarbij communicatie via e-mail vooral zendend gericht is (ik bepaal wat interessant is voor jou), is een sociaal intranet veel meer halen & brengen. Er bestaat daarmee inderdaad het risico dat informatie gemist zou kunnen worden als dit niet binnen de juiste kanalen of binnen de juiste context aangeboden wordt.

Daarentegen biedt het sociale intranet juist meer kansen om cruciale informatie meer uit te lichten, medewerkers meer te betrekken bij onderwerpen en is het een ideaal instrument om ook na te gaan in hoeverre informatie gelezen wordt en door wie.