Summerschool Werkplek 2020: een kort verslag

Zeker op bekende platformen zoals Twitter en LinkedIn heb ik wel eens het gevoel, dat in het vakgebied Social Business, het vooral de adviseurs en leveranciers zijn die met elkaar in “gesprek” zijn… In “gesprek” want het lijkt vaak toch een beetje op aftroeven en pochen met de successen die er behaalt zijn. Eigenlijk is het een beetje een incestueuze gemeenschap waar we helaas toch weinig zien van de mensen waarvoor we het voor doen: de klant met de vraag. Want zeg nou eerlijk, hoe vaak zien we een #durftevragen over een aankomend traject om een sociaal intranet te implementeren?

Enfin… midden september (voor het schrijven ben ik er ook nog een weekje tussenuit geweest) organiseerde Winkwaves het evenement “Summerschool Werkplek 2020“. Een evenement waar de verschillende partners van Winkwaves samen kwamen om ideeën en ervaringen te delen rondom het onderwerp Social Business. Leuk, maar met het bovenstaande in gedachten ging ik er toch met een bepaalde gereserveerdheid naartoe. Immers, als deze middag een belichaming zou zijn van de Twitter-sphere dan vreesde ik veel grootspraak & wapengekletter.

Want hoe mooi we het ook weten te brengen adviseurs in de werkelijkheid zijn we meer bedreven in ‘spreken’ dan in ‘luisteren’ (mental note: iteratief leerpuntje!).

Helaas kwam ik drie kwartier later aan dan de officiële start van het evenement, hierdoor had ik een deel van de uitleg over de middag gemist en liepen alle deelnemers al richting de verschillende tafels waar ze naartoe werden geleid. Last-minute kreeg ook ik een tafelnummer toegewezen en sloot ik mij als laatste aan bij een groep ‘con’-collega’s die al druk in gesprek zaten. Na een korte voorstel ronde presenteerde we allemaal een ‘tool’ of methode die ons hielp tijdens ons werk. Vanaf dat moment verdween mijn volledige gereserveerdheid. Want hoe vaak krijg je nou de kans om zoveel verschillende invalshoeken rondom dezelfde problematiek te bespreken? Inderdaad dit had ik nog nooit meegemaakt!

winkwaves - 2In een tweede ronde, na een korte stoelendans, werd iedereen gevraagd om in kleine groepjes een actueel probleem te omschrijven en deze kort te presenteren aan elkaar. Ook hier viel mij op dat de zaken waar tegenaan wordt gelopen dieper gaat dan enkel “De gebruikers doen niet mee”, en hiermee soms ook echte breinbrekertjes werden gedeeld. De grote diversiteit aan suggesties en mogelijke oplossingen die werd aangedragen deed mij inzien hoeveel collectieve kennis en kunde er eigenlijk te halen is binnen deze groep van experts.

Tijdens de eerste en tweede ronde mochten we stemmen op de verschillende tools en problemen door middel van het weggeven van knikkers. Voor de laatste ronde werden de tools en problemen met het hoogst aantal knikkers per groep aan elkaar gekoppeld. Een nieuw gevormde groep met de tool-eigenaar en probleem-eigenaar kregen vervolgens de opdracht om gezamenlijk te bekijken hoe deze tool op het probleem toegepast kon worden.

Met veel passie, aandacht en opbouwend kritiek werden op deze dag de gesprekken gevoerd. Als een spons heb ik alle meningen, werkwijzen en lessons-learned in mij opgenomen.

winkwaves - 3De dag werd afgesloten met een BBQ & borrel, waar in de volle zon nog lekker werd nagepraat over alle avonturen, want ja een klein beetje pochen willen we natuurlijk allemaal. Maar, zonder gekkigheid, van alle bijeenkomsten die ik in het afgelopen jaar heb meegemaakt staat deze toch wel bovenaan met meest waardevolle op het gebied van kennisdeling. En dat is iets waarover ik wederom complimenten aan het adres van Winkwaves moet richten. Want klaarblijkelijk is het toch mogelijk om een zaal vol adviseurs aandachtig naar elkaar te laten luisteren 😉