projectmanagement-1-stefan-stefancik-257625-unsplash

Implementatie

Is er een behoefte binnen jouw organisatie om informatie en kennis efficiënter te verspreiden tussen de verschillende organisatieonderdelen?

Als je een sociaal intranet al voor ogen hebt, wil je dat natuurlijk zo efficiënt en snel mogelijk aanpakken met iemand die het juiste kennis heeft.

Het introduceren van een (ver)nieuw(d) sociaal intranet is niet enkel een technisch project, maar behoeft ook een organisatorische verandering, namelijk de wijze waarop er met het platform gewerkt wordt.

Het platform moet de gewenste communicatie/interactie, samenwerking en verbinding goed kunnen ondersteunen en bevorderen. Ook moet het de medewerker ondersteunen in het beter uitvoeren van zijn/haar werkzaamheden; aansluiten op richtlijnen, kaders en doelstellingen; en eenvoudig in gebruik zijn voor zowel de medewerker als de beheerorganisatie.

Een goede implementatie van een sociaal intranet vereist een integrale aanpak vanuit business, organisatie en techniek. Ik zorg voor een snelle en doelmatige implementatie waarin het sociaal intranet goed wordt ingebed in jouw organisatie.

Tijdens een implementatie, met gemiddeld een doorlooptijd van 6 tot 12 maanden, wordt het nieuwe intranet stapsgewijs gerealiseerd. Naast de technische implementatie worden key-users zoals management, pilotgroepen en ambassadeurs opgeleid. En wordt de lijnorganisatie ingericht voor het beheer van het platform.

In verschillende parallelle stromen zal er stapsgewijs (in iteraties) gewerkt worden aan de techniek, vormgeving, migratie van bestaande informatie, de ontwikkeling van nieuwe informatie en worden er best-practices/handleidingen ontwikkeld.

Er zal met een zogenaamde soft-launch worden gewerkt, waarbij stapsgewijs het aantal gebruikers richting de daadwerkelijke lancering uitgebreid wordt. Het resultaat: een werkend platform, geïnformeerde gebruikers, handleidingen & best-practices en het activatieplan.

meer weten over deze dienst?

Of verder kletsen over hoe wij kunnen samenwerken? Neem gerust contact op.

Meer weten over Implementatie?