Steeds meer organisaties koersen op een hele nieuwe mensgedreven manier van zaken doen: social business. Een eerste stap naar social business begint met de medewerker centraal stellen. Dit betekent: luisteren, inzicht verkrijgen in behoeftes, verbinden en snel kunnen inspringen op ideeën en verbeteringen. Social business creëert een omgeving waarin mensen echt samenwerken. Organisaties en medewerkers innoveren zo samen sneller. En beter.

Voor medewerkers is het van belang dat er voldoende middelen aanwezig zijn. Dat ze interacties met klanten, collega’s en netwerkpartners soepel kunnen uitvoeren en dat ze eenvoudig vinden wie ze waarvoor moeten hebben. Een sociaal intranet is de katalysator voor kennisdeling, samenwerking en verbinding.

Ik acteer op het raakvlak van online technologieën en gedrag en houding van mensen binnen communities.